Novaĵoj el Esperantio

Projekto NESTO sendos al tiu blogo freŝajn kaj interesajn novaĵojn, kiuj alvenas al ni el Esperanta Mondo. Do, ĉiam vizitu nin.

2005-09-09

Aviadilakcidento in grekujo: La angla kiel unu kialo

 

Ĉe http://de.news.yahoo.com/050907/286/4of05.html legeblas suban tekston en la germana.

Oni raportas, ke estis serio da eraroj, kio kaŭzis la kraŝon. La lasta (dua) frazo en la dua alineo estas interesa: "Plia alarmo kaŭzis pli da konfuzo ĉe la germana piloto kaj la vicpiloto el Cipro, kiuj je tiu tempo ankaŭ estis rimarkanta, ke ilia angla lingvo, la nura kuna lingvo, ne sufiĉis, por diskuti pri teĥnikaj problemoj."

Informis: Zebastjan
http://esperanto.kirf.net <esperanto@kirf.net>

2005-09-08

RAPORTO PRI E-AGADOJ EN DR KONGO POR LA JARO 2005

RAPORTO PRI E-AGADOJ EN DR KONGO POR LA JARO 2005

Anta ni staras tri gravaj e-agadoj dum la jaroj 2005-2006, i.a. EDUKA PROJEKTO, KULTURA PROJEKTO, PROJEKTO 'ESPERANTO POR DAUXROPOVA EVOLUO.

1. EDUKA PROJEKTO "cent esperantistoj jare"

Temas pri E-kursoj en la Universitato de Kinshasa. Fakte, tie studas pli ol 20 000 personoj dissemitaj en 10 Fakultatoj. Ekde 1993 funkcias tie E-Klubo kiu nomighas ESPERANTO-KULTURA MOVADO (EKM).

La chefa atingo de Eduka Projekto estas esperantigi 100 universitatanojn jare. Tiu projekto volas instrui E-on en universitataj medioj, esperantigi la estontajn rimarkindulojn, havigi al kongaj intelektuloj internacian komunikilon. Tial, de kelkaj monatoj okazis la antaprojekton kiu temis pri la e-instruado al deko da personoj kiuj dejoras ' kiel kurs-asistantoj de profesoroj ' en la Universitato de Kinshasa. Post la formado dum ses monatoj, sekvos la trejnado de instruistoj en dusemajna seminario. Rezulte de kio, chiu el ili lernigos E-on al dek gestudentojn po Fakultato. Fine de la jaro oni produktos 100 esperantistojn.

Por faciligi la realigon de tiu projekto tri e-instruistoj helpas: Emile Malanda, Jean-Bosco Malanda, Ziko Malumba; kaj apoge de s-ro Ntoto Zola el Mbanza-Ngungu. Sekretarias f-ino Sara Meta (EKM-anino).

Jen estas la gelernantoj de la unua etapo: Didier Nkunku, Jean-Claude Mukanzo, Anicet Yemueni, Delphin Kayembe, Claude Tshamala, Nicky Mbuyi, Aim Tshata, Patrick Tumba, Charlotte Mbuyu (f-ino), Nicole Bumba (f-ino).

Plie venis el Belgio 26 lernolibroj, por apogi la instruadon, donace de s-ro Marcel Delforge kaj helpe de s-rino Flory Witdoeck. Aldone revuojn el Belgo Germain Pirlot. Anka aliaj helpajhoj estas bonvenaj.

Signalindas la nova instigo: per tiuj praktikaj lernolibroj ni atingas aliajn dek interesantojn kiuj eklernas atodidakte.

Fine, alia vojo jhus malfermighis che la Universitato KONGO en la provinco de Bas-Congo dank'al s-ro Ntoto, meritplena konga e-isto. Chi-lasta, magistro pri Juro, dejhoras en tiu universitato, volas tie ekfunkciigi ekde januaro 2006 similan projekton kunlabore kun EKM/DKEA.

2. KULTURA PROJEKTO

Starighis en Kinshasa Kongolanda Kultura Esperanto-Centro ( KKEC ). La chefa agado estas BIBLIOTEKO ZAMENHOF. Aliaj temas pri turismo, muziko, teatro, ekspozicio kaj vendo de artajhoj, ciberkafo, ktp. Chi-rilate KKEC ekkunlaboris kun Afrikaturismo fondita de s-ro Moliero Ngangu pri turismo. KKEC ekstarigas kontaktojn kun diversaj muzikistoj (e-istoj a ne). Jam belaj bildkartoj estis senditaj en Belgio. Estas kontakto kun la fama muzikproduktisto Floral M. el Francio.

Do, la plej konkretigota agado estas la trilingva biblioteko. La Centro volas disponigi al Kongaj afrikaj intelektuloj librojn en jenaj lingvoj: E-o, Angla kaj Franca.

Pere de Hans BAKKER la Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen akirigis al KKEC sepdekkilogramon da E-libroj. El Norvegio venis libropakajho (dank'al DOUGLAS).

S-rino Helga Farkuwoye el Astrio sendis kelkajn librojn de la nova origina serio. El Francio, SAT-Amikaro donacis al KKEC la malnoveldonitan vortaron PIV. Intertempe, oni estas klopodanta kun la Franca Ambasadejo en Kinshasa por la akiro de franclingvaj libroj donace de Biblionef. Anglalingvajn librojn ni dare serchas.

Signalindas la apogpromeso de niaj samideanoj el Britio kaj Svisio kiuj promesis iel helpi. Anka rimarkigindas ke dank'al Renato Corsetti, Hans Bakker kaj Rne Triolle la reketo pri la konstruado de KKEC en la urbo Kinshasa estus traktanta de UNESKO.

Por la bona funkciado de niaj agadoj, atendante la grandajn realigajhojn, KKEC kontraktis kun la franclingva Kulturdomo kiu nomighas "MAISON CULTURELLE SEDAR SENGHOR " (kontaktadreso: 1, avenue Vivi, Commune de Kintambo, Ville de Kinshasa) pri la funkciado de E-biblioteko ene de ghi flanke de franlingva biblioteko. Dank'al tia ghemeligho, E-o allogos la allingvajn legantojn al nia internacia lingvo.

Chi-kadre darigas niaj fortoj por atingi la grandan faron. Do, ni serchas subtenantojn, volontemulojn, mecenojn, kunlaborantojn precipe pri la akiro de materialoj, komputiloj kaj la konstruado de nia propra kulturdomo. Nia idealo estas starigi en Mez-Afriko monumentan E-projekton.

3. PROJEKTO 'ESPERANTO POR DAU'ROPOVA EVOLUO'.

Kadre de la Jardeko de UN kaj UNESKO pri Kulturo de Paco 2001-2010, s-ro Renato Corsetti, la prezidanto de UEA, kontaktis nin pri la okazigo de tiu projekto en nia lando. DKEA decidis kunordigi la agadon. Char temas pri la taskoj de la unuopa landa asocio.

Tiu projekto koncernas la instruadon de E-o kompare kun tiu de alia fremda lingvo lernigita en iu mezlernejo.

Jen estas la etapoj por konkretigi chi tiun projekton: la unua estis la kontakto kun la nacia Unesko-komisiono en Kinshasa. Intertempe okazus la proveksperimento far la klubo KER. La dua estis trovi lernejon/klason en kiu oni pretas akcepti samtempan instruadon de E-o dum la sama lernotempo de la fremda lingvo dum unu eksperimentjaro. La tria, la arangho kun UEA pri la bugheto. La kvara, la eko de la instruado meze de septembro 2005. Tiu instruado estos farita de s-ro Mafuila Mavomo, akompane de s-roj Matondo kaj Kinkani (kiel observantoj); chio sub la superrigardo de la prezidanto de DKEA helpita de la vic-prezidanto de DKEA. La kvina estas trovi neesperantiston universitatan fakulon ( prefere pedagogo ) por superrigardi la eksperimentan instruadon de E-o kompare kun la fremda lingvo (Angla); kaj poste prilabori la rezultojn la la testoj kunmetataj kunlabore kun la internacia gvidantaro de la eksperimento. Kaj fine, informi pri la tuta precedo de la naciaj instancoj (Ministerio pri Edukado, pri Kulturo, Unesko-Komisiono, UN-asocio)

Entute, ni konkludas ke chi tiu laboro, kiun ni jughas scienca, devas esti farita kun diligenteco, etapon post etapo, kaj helpe de chiuj, sub la gvido de DKEA kiu oficiale estas la reprezentanto de UEA en DR KONGO.

Farita en Kinshasa, la 29-an de auxgusto 2005.

Por la Estraro de DKEA,

Emile MALANDA NIANGA, Prezidanto de DKEA,
Jean-Pierre LUNGIKISA SUMBU, Vicprezidanto de DKEA,