Novaĵoj el Esperantio

Projekto NESTO sendos al tiu blogo freŝajn kaj interesajn novaĵojn, kiuj alvenas al ni el Esperanta Mondo. Do, ĉiam vizitu nin.

2005-08-26

Komuniko de UEA-Landa kaj Regiona Agado

AL LA REGIONAJ KOMISIONOJ KAJ LANDAJ ASOCIOJ DE UEA

 

Estimataj geamikoj,

 

Dum  la cxi-jara UK en Vilno pasintan julion la Komitato de UEA kiel tradicie efektivigis du plenkunsidojn kaj apartajn kunsidojn en subkomitatoj pri la diversaj laborfakoj de la asocio.

 

Mi volas koncize informi al vi esencajn aferojn kiuj estas kaj estos gravaj por nia konstanta laboro en la koncernaj regionoj kaj landoj, kun granda espero pri via kutima kunlaboro kaj agado en la plenumo de nia komuna tasko.

 

Grava gvidliniaro movada, la Strategia Laborplano de UEA estis amendita kaj vi povos trovi informon pri ĝi en la UEA-retejo, tamen, se iu havas apartan problemon por aliri al gxi, bv. kontakti min al mia retadreso.

 

 

Aparta ero amendita rilatas al la tria agad-direkto, kies nuna teksto mi sube kopias al vi por via analizo kaj informo. 

 

 

3-a agad-direkto: TUTMONDIĜO / MALFERMIĜO

 

Tutmondiĝo signifas la varbadon kaj aktivigon de anoj en landoj kie Esperanto ankoraŭ ne trovis radikojn. Eŭropo ne plu rolas kiel la unusola pezocentro de la Esperanto-movado; ni bonvenigu kaj daŭrigu tiun evoluon. La regionaj komisionoj de UEA meritas plian apogon kaj diskonigon, interalie per pli elstara loko en ĝiaj ĉefaj eldonaĵoj kaj aranĝoj. La regionaj kongresoj transprenu rolon en la trejnado de instruistoj kaj klerigado pri Esperanto. Ĉiuj organizaĵoj donu pli grandan prioritaton en sia agado al translima kunlaboro kaj edukado al tutmonda konscio, interalie per utiligo de la rilatoj inter UEA kaj ILEI, kaj la diversaj branĉoj de Unuiĝintaj Nacioj. En ĉi tiu agad-direkto ni ankaŭ konsideras malfermiĝon enlandan al ĉiuj sektoroj de la enlanda socio. La Esperanto-movado ne devas resti fermita klubo sed rimarkebla parto de la normala vivo de la ĉirkaŭa socio.

 

 

Ene de tia spirito, krom la taskoj de la strategia laborplano,  mi listigas resume kelkajn rekomendojn aux instigojn de la UEA-komitato en Vilno, por nia laboro:

 

- oni konstatas kun plezuro, ke povu esti prezentita al la 33a Ĝenerala Konferenco de Unesko en Parizo (oktobre 2005) nova rezolucio pri esperanto, proponita de la litova delegitaro ĉe Unesko, kaj petas, ke la landaj asocioj provu atingi subtenon de sia(j) registaro(j).

 

- En la informa agado,  apud la produktado de informiloj estas grave scii, kiel uzi tiujn informilojn; ke apud la informado de landaj asocioj, estas informado ene de fakaj asocioj, en kiuj eblus uzi samajn informilojn en diversaj landoj.

 

- oni  atentigas, ke UEA povas helpi kunlaboron de landaj asocioj kaj iliaj

informantoj, same kiel landaj asocioj devus agi rilate la lokajn grupojn.

 

- favore al kulturo,  UEA volas stimuli eldonadon de verkoj en Esperanto, ĉu originalaj ĉu tradukitaj.

 

- por pruvi la pacan potencialon de esperanto, UEA instigas landajn asociojn starigi laborplanon pri Semajno de Internacia Amikeco kaj aliaj regionaj kaj enlandaj  eventoj.

 

- en la faka kaj scienca agado,  oni pledas por pli ofta uzado de la reta diskutlisto fakaj kaj scienca agado.

 

Jen resumo pri rekomendoj de la subkomitatoj sesiintaj en Vilno kiel aparta liniaro por nia laboro, kio kune kun la strategia laborplano devas esti konsista parto de viaj/niaj labortaskoj laŭ  propraj kondicxoj kaj iniciatoj.

 

Mi tre aprezos viajn reagojn aux komentojn.

 

Kun amikaj salutoj,

 

Maritza Gutiérrez González

UEA-estrarano pri landa kaj regiona agado

Havano, 21 auxgusto 2005.

 

Maritza Gutiérrez González
str. Avellaneda 212
Víbora, C. Habana, Cuba

BEL Libroservo jam akceptas mendojn por Pasporto al la Tuta Mondo


Lusi Harmon, ELNA kaj BEL Libroservo interkonsentas pri la distribuo de "Pasporto al la Tuta Mondo", la mondfama videokurso de Esperanto. Nia Libroservo de BEL ricevos la unuajn ekzemplerojn por DVD-Serio 4a Regiono (Sudameriko, Meksiko, Karibaj Insuloj) ĝis la fino de Septembro. La prezo certe estos tre konvena por ĉiuj en Brazilo. Mendoj el sudamerikaj landoj ankaŭ estos bonprezaj. Pagado povos esti per rekta pago al BEL, VISA kaj UEA-konto.

Urĝu do en viaj antaŭmendoj (
bel-libroservo@esperanto.org.br).

Ju pli da antaŭmendoj ni havos, des malpli kostaj ili estos kaj certe malpli kostaj ol la anoncita US$ 150,00 por la tuta serio.

2005-08-23

Internacia Simpozio pri Medicino kaj Spiritualeco en Esperanto


Esperanto pli kaj pli eniras en la sciencajn kaj universitatajn rondojn!
En la lasta IS (Germanujo), mi prezentis prelegon pri "Dormo: neŭrobiologiaj aspektoj". Nun, oni invitis min prezenti la saman prelegon (kun kelkaj adaptoj, laŭ aliaj celoj) en Internacia Simpozio pri Medicino kaj Spiritualeco, okazonta en la Universitato de Kebekio (L'Université du Québec à Montréal (UQAM) www.uqam.ca), Montrealo (Kanado) en la 3-a de Septembro 2005. Ĝi celos diversajn temojn pri la rilatoj de Medicino kaj la sano kun Spiritualeco, diversaspekte kaj fakece. Ĝi estos la unua laŭ tiu stilo, en la tuta lando.
La oficiala lingvo estos la franca, sed estos internaciaj (brazilaj) prelegantoj. Do, okazos samtempa traduko. Miakaze, mi prezentos Esperante, kaj estos samtempa traduko al la franca.
Se iu interesiĝas, oni povas trovi la programon kaj la anoncojn pri la okazaĵo ĉi tie:
http://www.espaceespirita.com/sites/1609/Symposium.pdf
Ĉiuj, kiuj povos (speciele la esperantistaj kanadanoj), estos aparte bonvenaj.
Fratajn Salutojn,
Mateo (Matheus Artioli Firmino)
Ribeirão Preto - SP
Brazilo
P.S.: la invitinto (D-ro Léo), sciinte ke mi parolas Esperanton, mem proponis la internacian lingvon por la prelego. Tiam mi pensis ke mi prezentos en la portugala...

2005-08-22

Esperanto, Pasporto al la tuta mondo en DVD

"Esperanto, Pasporto al la tuta mondo" estas kurso por instrui la internacian lingvon. Ĝi estas "ĝisdatigita" rekta metodo por instrui nian lingvon. Ĝi uzas nur Esperanton kaj uzas Esperantistojn kiuj rolas kiel membroj de la familio Bonvolo kaj iliaj gastoj kaj aliaj vizitantoj al Kafejo Zamenhof. La "aktoroj" venas el multaj landoj: Usono, Meksiko, Nov Zelando, Kroatio, Danio, Senegalo, Britio, Ĉinio, Rumanio, Rusio, Japanio, Kubo kaj aliaj.

Estas daŭra rakonto kun iom pli kaj pli komplika uzo de la lingvo por ke ni kovru ĉiun gravajn gramatikajn erojn en nia lingvo. Antaŭ kaj post ĉiu "epizodo" en la vivo de la familio Bonvolo, instruisto iom klarigas kio okazis gramatike. Tiuj klarigoj devas havi subtitolojn en la naciaj lingvoj por esti komprenataj de la lernantoj. Ni jam finis subtitolojn en Esperanto, Angla, Hispana, Franca, kaj Portugala. Preskaŭ finita estas la Ĉina, kaj ni intensas inkluzivi finfine 12 lingvojn.
Unue ĝi estis preparita en video formo kaj nun tradukita DVD-e. Pro tio ni povus aldoni la subtitolojn kaj eviti la problemon de tradukado el NTSC al PAL formato. Ni preparas la lecionojn nun en apartaj regionaj kodoj- ezemple: kodo 1 por Usono kaj Kanado, kodo 4 por Sud-Ameriko, Karabiaj insuloj, ankaŭ Australio kaj Nov Zelando; kodo 2 por Eŭropo - ktp. Akompanante la 4 DVDoj kun la 16 lecionoj estos 2 KDoj: unu entenas la tutan tekston de la lecionoj; kaj la dua havas la ekzercojn verkitaj de Stefan MacGill - proksimume 350 pagoj. Do entute ĝi estas plena kurso por instrui Esperanton.
Ni akceptis antaŭmendojn de multaj personoj por havigi la monon bezonatan por fini ĉi tiun aŭdacan projekton - plej parte de Usonanoj, kaj ni antaŭ akceptis antaŭ-mendoj por kodo 2 ĉe la ĵus finita UK en Vilno, Litovio. Ni plenumos tiujn mendojn kaj tiam akceptos aliajn - speciale de instruistoj. Ni vendis la kurson je speciala kongres-prezo de Euroj 65. Usonanoj pagis $150USD se ili ne antaŭe pagis por la Videobendoj - kiu kostis multe pli: - $325.00.
Ni ne pretas vendi amase ĝis ni finas enmetadon de la 12 eblaj lingvoj, sed ni jes vendos al tiuj kiuj planas instrui. Sed la prezo devas esti iom negocita, depende de la ebleco pagi kaj la kosto al ni prepari la individuaj mendoj.
Por aĉeti, personoj kiuj pagas la fiksitajn prezojn: $150 por Usonanoj, Euroj 90 por aliaj, sendu la dolaron al ELNA, P.O. Box 1129, El Cerrito CA 94530, USA - por la konto de Pasporto. Tiu kiu pagos en Euroj devas sendi la 90Eurojn al la konto de Pasporto ĉe UEA,NMVM-N.
Samideane via,
Lusi Harmon (Lusiharmon@aol.com)
Komisiito por Pasporto