Novaĵoj el Esperantio

Projekto NESTO sendos al tiu blogo freŝajn kaj interesajn novaĵojn, kiuj alvenas al ni el Esperanta Mondo. Do, ĉiam vizitu nin.

2005-08-12

Dua Internacia Jardeko de Indighenaj Popoloj


Dua Internacia Jardeko de Indighenaj Popoloj


Deklaro de la Esperanto-Movado pri la Indighenaj Lingvoj kaj Kulturoj okaze de la 9-a de augusto 2005

La parolantoj de la internacia plan-lingvo Esperanto subtenas chiujn provojn de la indighenaj popoloj revalorigi sian lingvon kaj sian kulturon, char ili opinias, ke chiuj lingvoj kaj chiuj kulturoj havas en si valorojn, kiujn la homaro ne perdu. Krome ni opinias, ke oni devas respekti je chiu nivelo la lingvajn homajn rajtojn, garantiatajn de la Deklaro pri Homaj Rajtoj.

Ni pensas ke chiuj devus apliki chie en la mondo la principon de la uzado de tri lingvoj rekomendita de Unesko kaj UN:

- gepatra lingvo (kiom ajn malgranda ghi estas)
- loka kontakt-lingvo ( ghenerale la nacia lingvo)
- internacia lingvo

Estas jam pruvita la pozitiva efiko de la instruado de gepatraj lingvoj kompare kun la instruado de nur negepatraj lingvoj. La bezono pri la loka kontakt-lingvo estas evidenta.

En chi tiu kadro ni ankau asertas ke la optimuma lingvo por la rolo de internacia lingvo estas la internacia, neutrala planlingvo Esperanto. La uzo de kiu ajn alia nacia lingvo por internacia komunikado estas maljusta, kauzas homajn suferojn kaj kauzas perdon de mono kaj de tempo flanke de la evoluantaj socioj kaj en la longa dauro malaperon de lingvoj kaj de kulturoj.

Ni pensas, ke chiuj konsciaj edukistoj kaj edukaj instancoj havas la devon evoluigi kaj disvastigi justan aliron al komunikado inter malsamaj kulturoj, kaj tute aparte inter minoritataj kaj indighenaj grupoj kaj la cetera loghantaro, respektante ches lingvajn homaj rajtoj.

Projekto Indighenaj Popoloj
renato.corsetti@esperanto.org
http://www.esperanto.net/

2005-08-10

Vojagoj de Internacia Klubo „ESPERANTOTUR” en 2005

Vojaĝoj de Internacia Klubo „ESPERANTOTUR” en 2005
Internacia Klubo „Esperantotur“ kun sidejo en Bydgoszcz, Pollando aranĝis en 2005 jaro plurajn interesajn Esperanto-vojaĝojn, kies ĉefa celo estis promocii internacian Esperanto-turismon kaj vojaĝigi E-grupojn al gravaj internaciaj Esperanto-aranĝoj.
 
Marte okazis internacia flug-vojaĝo al Nepalo por partopreni tie planitan 4-an Azian Kongreson de Esperanto kaj tuj poste alia grupo flugis al Irano kaj vizitis ĝin kun E-gvidado. Februare en Bydgoszcz okazis Internacia Pedagogia Esperanto-Kurso kaj aprile la 30 Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz kun 28 AKB-Sesio. Maje 45-persona pola busgrupo partoprenis AROMA JALTA-2005 en Krimeo, Ukrainio. Junie okazis 15 Europa Esperanto-Forumo, dum kiu  50 vojaĝantoj vizitis 6 landojn kaj 6 ĉefurbojn de Europa Unio inkluzive Parlamenton en Bruselo.
 
Julie 2005 tri busvojaĝoj kun 82 partoprenantoj el 9 landoj okazis lige kun 15 Internacia Esperanto-Kongreso kaj 41 Baltaj Esperanto-Tagoj en Riga kaj  90 Universala Kongreso de Esperanto en VILNO, vizitante Estonion, Finnlandon, Latvion, Litovion kaj Pollandon.
 
Auguste okazas arta vojaĝo tra Ĉinio kaj vizito en Mongolio lau spuroj de Ĝingis-Ĥan.
 
Samtempe buso kun 45 vojaĝantoj vizitos 8 landojn de centra kaj orienta Europo kun ĉefa celo partopreni 28 SUS de AIS en Karlovo, Bulgario.
 
Dum 24-30.09.2005 en Bydgoszcz okazos la 30 Internacia Forumo pri Edukado, Turismo kaj Kulturo kun 28 AKB-Sesio de AIS. Tiam komenciĝos ankau la nova 15-a studjaro en Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz – Klerigejo de AIS, kie eblos akiri polan diplomon kaj  tiujn de bakalauro kaj poste magistro de AIS.
 
Al 30-a IFTEK kaj ISTK-studado por 2005/2006 en Bydgoszcz, Pollando ankorau eblas aliĝi.
 
Dum 18.11-9.12.2005 okazos la 21-a Internacia Simpozio pri Esperanto-Turismo (21 ISET), kiu celas promocii Esperanto-turismon en Tajlando, Kamboĝo kaj Vjetnamio (prezo 1800 USD). Al la 21-a ISET aliĝis jam pli ol 30 kandidatoj.
 
Internacia Klubo “Esperantotur” preparas jam planojn de internacia Esperanto-turismo por 2006. Se vi volas, ke ankau vian E-aranĝon vizitu E-grupoj, sendu konkretajn ofertojn pri datoj, lokoj, programo, partoprenkondiĉoj por 2006 jaro ĝis la 25-a de septembro 2005 al:
 
INTERNACIA KLUBO “ESPERANTOTUR”
 
Str. M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 BYDGOSZCZ
 
Pollando, tel./fakso: +48,52,3461151