Novaĵoj el Esperantio

Projekto NESTO sendos al tiu blogo freŝajn kaj interesajn novaĵojn, kiuj alvenas al ni el Esperanta Mondo. Do, ĉiam vizitu nin.

2005-08-26

Komuniko de UEA-Landa kaj Regiona Agado

AL LA REGIONAJ KOMISIONOJ KAJ LANDAJ ASOCIOJ DE UEA

 

Estimataj geamikoj,

 

Dum  la cxi-jara UK en Vilno pasintan julion la Komitato de UEA kiel tradicie efektivigis du plenkunsidojn kaj apartajn kunsidojn en subkomitatoj pri la diversaj laborfakoj de la asocio.

 

Mi volas koncize informi al vi esencajn aferojn kiuj estas kaj estos gravaj por nia konstanta laboro en la koncernaj regionoj kaj landoj, kun granda espero pri via kutima kunlaboro kaj agado en la plenumo de nia komuna tasko.

 

Grava gvidliniaro movada, la Strategia Laborplano de UEA estis amendita kaj vi povos trovi informon pri ĝi en la UEA-retejo, tamen, se iu havas apartan problemon por aliri al gxi, bv. kontakti min al mia retadreso.

 

 

Aparta ero amendita rilatas al la tria agad-direkto, kies nuna teksto mi sube kopias al vi por via analizo kaj informo. 

 

 

3-a agad-direkto: TUTMONDIĜO / MALFERMIĜO

 

Tutmondiĝo signifas la varbadon kaj aktivigon de anoj en landoj kie Esperanto ankoraŭ ne trovis radikojn. Eŭropo ne plu rolas kiel la unusola pezocentro de la Esperanto-movado; ni bonvenigu kaj daŭrigu tiun evoluon. La regionaj komisionoj de UEA meritas plian apogon kaj diskonigon, interalie per pli elstara loko en ĝiaj ĉefaj eldonaĵoj kaj aranĝoj. La regionaj kongresoj transprenu rolon en la trejnado de instruistoj kaj klerigado pri Esperanto. Ĉiuj organizaĵoj donu pli grandan prioritaton en sia agado al translima kunlaboro kaj edukado al tutmonda konscio, interalie per utiligo de la rilatoj inter UEA kaj ILEI, kaj la diversaj branĉoj de Unuiĝintaj Nacioj. En ĉi tiu agad-direkto ni ankaŭ konsideras malfermiĝon enlandan al ĉiuj sektoroj de la enlanda socio. La Esperanto-movado ne devas resti fermita klubo sed rimarkebla parto de la normala vivo de la ĉirkaŭa socio.

 

 

Ene de tia spirito, krom la taskoj de la strategia laborplano,  mi listigas resume kelkajn rekomendojn aux instigojn de la UEA-komitato en Vilno, por nia laboro:

 

- oni konstatas kun plezuro, ke povu esti prezentita al la 33a Ĝenerala Konferenco de Unesko en Parizo (oktobre 2005) nova rezolucio pri esperanto, proponita de la litova delegitaro ĉe Unesko, kaj petas, ke la landaj asocioj provu atingi subtenon de sia(j) registaro(j).

 

- En la informa agado,  apud la produktado de informiloj estas grave scii, kiel uzi tiujn informilojn; ke apud la informado de landaj asocioj, estas informado ene de fakaj asocioj, en kiuj eblus uzi samajn informilojn en diversaj landoj.

 

- oni  atentigas, ke UEA povas helpi kunlaboron de landaj asocioj kaj iliaj

informantoj, same kiel landaj asocioj devus agi rilate la lokajn grupojn.

 

- favore al kulturo,  UEA volas stimuli eldonadon de verkoj en Esperanto, ĉu originalaj ĉu tradukitaj.

 

- por pruvi la pacan potencialon de esperanto, UEA instigas landajn asociojn starigi laborplanon pri Semajno de Internacia Amikeco kaj aliaj regionaj kaj enlandaj  eventoj.

 

- en la faka kaj scienca agado,  oni pledas por pli ofta uzado de la reta diskutlisto fakaj kaj scienca agado.

 

Jen resumo pri rekomendoj de la subkomitatoj sesiintaj en Vilno kiel aparta liniaro por nia laboro, kio kune kun la strategia laborplano devas esti konsista parto de viaj/niaj labortaskoj laŭ  propraj kondicxoj kaj iniciatoj.

 

Mi tre aprezos viajn reagojn aux komentojn.

 

Kun amikaj salutoj,

 

Maritza Gutiérrez González

UEA-estrarano pri landa kaj regiona agado

Havano, 21 auxgusto 2005.

 

Maritza Gutiérrez González
str. Avellaneda 212
Víbora, C. Habana, Cuba

7 Comments:

At 31 janeiro, 2007 03:50, Anonymous Anônimo said...

its here

phentermine search ENGINE
phentermine
tramadol
Farm Search Engine

 
At 09 fevereiro, 2007 13:41, Anonymous Anônimo said...

relax and enjoy
Tramadol
Viagra
phentermine
cialis

 
At 16 fevereiro, 2007 09:41, Anonymous Anônimo said...

Search engines try it

Casino
viagra
tramadol
cialis

 
At 20 fevereiro, 2007 04:44, Anonymous Anônimo said...

Latest news. Viagra, cialis

viagra
cialis
tramadol

 
At 12 março, 2010 04:54, Blogger allissamarshal said...

Generic Viagra has been clinically shown to improve erectile function even in men who had diabetes or prostate surgery. The pill contains this component that helps increase blood flow to the penis and may help men with ED get and keep an erection satisfactory for sexual activity.

 
At 12 abril, 2010 04:15, Blogger johnnysmith said...

Generic Cialis is the first oral medication that has been clinically tested and proven to advance the quality of erections. Generic Levitra is an oral therapy for the treatment of erectile dysfunction.

 
At 19 maio, 2010 10:29, Anonymous Anônimo said...

Generic Viagra is in a class of medications known as PDE-5 inhibitors, which are used to treat cases of male impotence. Generic Propecia is a steroid reductase inhibitor, works by reducing the amount of the hormone dihydrotestosterone in the body. This may block certain types of hair loss in men. Viagra is the best choice medicine for erectile dysfunction as it can be taken regardless of the age of the patient and works unhindered with most medicines.

 

Postar um comentário

<< Home