Novaĵoj el Esperantio

Projekto NESTO sendos al tiu blogo freŝajn kaj interesajn novaĵojn, kiuj alvenas al ni el Esperanta Mondo. Do, ĉiam vizitu nin.

2005-07-12

Tago de la Lernejo en Vilnius

Tago de la Lernejo dum UK

Mardon la 26-a de julio 2005

Vilnius, Litovio

(11h00-16h00)

 

Reĝisoroj: S-inoj Jennifer BISHOP (AU)  kaj S-ino Mireille GROISJEAN (AU)

 

Programo 

1. Enkonduko

1.1 Salutmesaĝo de la ILEI-Prezidanto   

2. La eduka sistemo en la baltaj landoj:

2.1 Litovio

2.1.1    La eduka sistemo en Litovio: S-ro Aloyzas GUDAVIĈIUS  

2.2.2    Instruado de Esperanto en Litovio: S-ino Vera VALENTAITE    

2.2. La eduka sistemo en Latvio: S-ro Aldis BUSS   

2.3 La eduka sistemo en Estonio: S-ro Madis LINNAMÄGI  

 

3. Instrucentroj:

3.1 Esperanto-domo en Litovio: S-ino Aida CIZIKAITE  

3.2 Esperanto-domo en Yatugatake: S-ro Yasuo HORI     

3.3 Seula Esperanto-Kulturcentro: S-ro LEE Jung-kee     

3.4 Interkultura Centro Herzberg: S-ino Zsofia KORODY kaj S-ro Petro ZILVAR  

3.5 Irana Esperanto-Centro: S-ro Reza TORABI            

3.6 Internacia Esperanto-Instituto 75-jara: S-ro Ed BORSBOOM         

3.7 Lesjöfors: S-ino Puff ÖSTLING          

3.8 La Kvinpetalo: Brian MOON                         

 

4. Nuntempo kaj Estonto pri instruado en la mondo

4.1 edukado.net: S-ino Katalin KOVATS                       

4.2 lernu!: S-ro Stanislavo MANDRAK                      

4.3 Svislando: S-ino Mireille GROSJEAN                  

4.4 Interlingvistikaj Studoj en Poznan: S-ino Ilona KOUTNY        

4.5 Manlibro pri instruado: Katalin KOVATS           

 

 Reta konekto

4.6 NESTO: S-ro Stanislavo MANDRAK     

 

5. Ekzamenoj

5.1 Ekzamena sistemo en Hungario: S-ro Ivan BUJDOSO      

5.2 Lingva dokumento de la Eŭropa Parlamento – Lingvonormoj: S-ino Katalin KOVATS