Novaĵoj el Esperantio

Projekto NESTO sendos al tiu blogo freŝajn kaj interesajn novaĵojn, kiuj alvenas al ni el Esperanta Mondo. Do, ĉiam vizitu nin.

2005-06-10

Studado en Esperanto

Al Organizantoj de instruado en Esperanto
kaj Esperanto-instruistoj en la tuta mondo
==============================
Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo (ISTK) en Bydgoszcz -Klerigejo de Akademio Internacia de la Sciencoj (AKB) funkcias jam 15 jarojn. Gxi aktuale estas la sola klerigejo en la mondo kun cxiutaga instruado en Esperanto. Por la studjaro 2005/2006 ekde la 24-a de septembro 2005 gxis la 10 de aprilo 2006 aligxis jam kandidatoj el pli ol 20 landoj de Afriko, Azio kaj Europo.

Ni invitas al kunlaboro internaciajn kaj naciajn Esperanto-Asociojn, organizantojn de instruado en Esperanto, Esperanto-instruistojn kaj spertajn esperantistojn en la tuta mondo.

Aldone ni sendas informilon pri la studado en ISTK/AKB. Studi cxe ISTK povas esperantistoj, sed ankau ne esperantistoj, cxar oni lernas Esperanton ekde la komenco. Pro la aligxado al ISTK-studoj vi rajtas ricevi 15% rabaton de cxiuj aligxantoj, do anstatau po 350 Euroj au USD necesas pagi po 297 Euroj au USD - restos por vi 53 Euroj/USD, poste, ekde la 1-a de septembro 2005 -de 400 Euroj/USD necesas pagi po 340 Euroj/USD - restos por vi 60 Euroj/USD.

Se vi havus kandidatojn por ekstercxeesta studado cxe ISTK el 350 au 400 Euroj/USD necesas pagi al ISTK nur 25-50% de la studadkotizoj po 100 Euroj au USD, kaj ceteraj 150-200 Euroj/USD restus por viaj kostoj kaj laboro -instruado de Esperanto, turismo, kulturo kaj aliaj lingvoj en via konsultejo. Viaj gestudantoj devus veni almenau por la lasta ekzamensesio en Bydgoszcz dum 1-9 de aprilo 2006, plej bone kun vi, por cxeesti ekzamenojn.

La konsultigxojn suficxus okazigi en viaj konsultejoj unu foje monate. Agadprincipojn de la konsultejoj legu sur niaj retpagxoj www.esperanto-turismo.com - kliku "STUDU". Tie vi ankau trovos studadprogramojn (cx. 20 pagxojn) de Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo.

Post trijara studado de turismo, kulturo kaj lingvoj eblas akiri polan diplomon, rekonitan de Pola Ministerio de Edukado, kaj samtempe defendi bakalauran diplomon cxe AIS kaj post pliaj du jaroj - magistran diplomon de AIS pri humanistiko au morfosciencoj. Do, studado en Bydgoszcz ebligas akiron de tri diplomoj en internacia lingvo Esperanto.

Samtempe ni invitas por tri niaj internaciaj Esperanto-arangxoj dum studjaro 2005/2006: A/ 30 Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo en Bydgoszcz kun 28 AKB-Sesio dum 24 - 30.09.2005 - prezo 150 Euroj au USD kun ses tranoktoj en studenta domo kaj kun ricxa programo kaj pluraj kursoj. B/ Internacia Pedagogia Kurso en Bydgoszcz dum 4 - 12.02.2006 - prezo same 150 Euroj/USD. C/ 31 Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz kun 29 AKB-Sesio dum 1 - 9 de aprilo 2006 - prezo same 150 Euroj/USD kun ok tranoktoj en studenta domo kaj kun interesa programo kaj cx. 20 kursoj. Dum studjaro 2005/2006 de ISTK cxefa instruisto jam kvaran jaron estos Augusto Casquero de la Cruz el Hispanio, kiu estas ege sxatata de plurlandaj
gestudantoj. Gxis la 1-a de septembro 2005 ni atendas ankau sinanoncojn de Esperanto-instruistoj, kiuj kapablas interese gvidi 8-horajn kursojn pri turismo, kulturo kaj lingvoj por niaj diverslandaj gestudantoj. Por akceptitaj prelegantoj ni certigus en Bydgoszcz modestan logxadon, parte mangxadon, sed nek vojagxkostojn al Bydgoszcz kaj reen, nek honorariojn.

Venu al Bydgoszcz studi au instrui en unika internacia Esperanto-etoso.
Bonvenon! Prezidanto de Program Konsilio de ISTK/AKB
Asci. Andrzej Grzebowski,
KN 0286 dum 90 UK en Vilno, kie eblos ricevi pliajn informojn.