Novaĵoj el Esperantio

Projekto NESTO sendos al tiu blogo freŝajn kaj interesajn novaĵojn, kiuj alvenas al ni el Esperanta Mondo. Do, ĉiam vizitu nin.

2005-06-01

Preparoj al la Nitobe-Simpozio

Vizito al parlamento

La 27-an de majo prezidanto de Litova Esperanto-Asocio
Povilas JEGOROVAS en parlamentejo de Litovio renkontigxis kun
vicprezidanto de Litovia parlamento dr. Vydas GEDVILAS, kiu
samtempe estas prezidanto de parlamenta komitato pri euxropaj
aferoj.

En la renkontigxo partoprenis ankaux cxefa konsilantino de tiu
parlamenta komitato Loreta RAULINAITYTE. Temis cxefe pri
estonta la 4-a Nitobe-Simpozio, kiu okazos tuj post la 90-a UK
inter la 30-a de julio kaj la 1-a de auxgusto. Temo de la
simpozio estas "Lingvopolitikaj aspektoj de la pliampleksigo
de Euxropa Unio". Organizantoj de la simpozio estas Centro de
Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-problemo (CED),
Universitato de Vilnius, Litovia Akademio de sciencoj, Komitato
pri Euxropaj aferoj de Litovia Parlamento. Estis konfirmitaj
antauxaj interkonsentoj kaj faritaj novaj, nome:

1. Nitobe-Simpozio okazos en Konstitucia salono de parlamentejo.
Salonon oni disponigos senpage.

2. Oni povos senpage uzi tradukan kaj interpretan servon de la
parlamento, cxefe inter litova kaj angla, sed se necesos,
ankaux inter litova kaj aliaj lingvoj. Nur pri interpreto al
kaj el Esperanto devos zorgi ni.

3. Oni povos senpage uzi cxiujn bezonatajn teknikajxojn inkluzive
multobligan servon k.s.

4. Fako de publikaj rilatoj de la parlamento konstante informos
pri la Nitobe-simpozio gazetaron, novajxagentejojn k.s.

5. Plejvershajne, parlamento regalos partoprenantojn de la
simpozio per senpagaj luncxoj (pri tio ankoraux devas aperi
kolektiva decido de gvidantaro de la parlamento).

6. Okazos akcepto por la cxeestantoj de la simpozio cxu de
prezidanto de parlamento, cxu de vicprezidanto.

7. Dum la inauxguro de la simpozio parolos prezidanto de la
parlamento aux minimume vicprezidanto.

8. Dum la internacia konsiligxo de prezidantoj de parlamentaj
komitatoj pri Euxropaj aferoj en Budapesto cxi-jare la 2-5-an
de junio estos por cxiuj disvastigita skriba informo pri la
Nitobe-Simpozio en Vilnius kun invito partopreni.

9. Estos sendita invito al la simpozio por cxiuj 13 litovaj
euxroparlamentanoj.

10. Estos invitita euxrokomisaro Jan Figel al la simpozio.

11. Estos faritaj aliaj gravaj invitoj nome de la parlamenta
komitato pri euxropaj aferoj de Litovio al la simpozio.

Krome, dr. Vydas GEDVILAS akceptis proponon de Litova Esperanto-
Asocio eniri Honoran Komitaton de la 90-a jubilea Universala
Kongreso de Esperanto en Vilnius cxi-jare. Al li estis donacitaj
pli ol 10 lastatempe en Litovio aperintaj libroj pri Esperanto
kaj lingvoproblemo gxenerale.

Povilas JEGOROVAS

Litova Esperanto-Asocio
p.k. 167, LT-44291 Kaunas, Litovio
Tel. +370 37 208503, fakso +370 37 228616,
E-poshto litova.ea@mail.lt, retejo www.esperanto.lt,

el [esper-inform]

---
fonto: "Ret-Info"
http://www.eventoj.hu

--------------------------------------------------------------------
Retposxta novajxservo kun selektitaj E-novajxoj: RET-INFO
-- Senpaga en 2005! --
Aligxoj kaj malaligxoj cxe: http://www.eventoj.hu
--------------------------------------------------------------------