Novaĵoj el Esperantio

Projekto NESTO sendos al tiu blogo freŝajn kaj interesajn novaĵojn, kiuj alvenas al ni el Esperanta Mondo. Do, ĉiam vizitu nin.

2005-06-29

FONDUSO PRO ESPERANTO TRE AKURATE FUNKCIAS

FONDUSO PRO ESPERANTO TRE AKURATE FUNKCIAS

- Vi bezonas de tempo al tempo sendi etajn sumojn ien ajn en Esperantio, sed ĝenas Vin maldece altaj bankaj kostoj, teda vico ĉe giĉeto, fiskaj baroj, ktp,
- Vi volas kiam ajn kontroli la staton de Via konto, per simpla retkonekto,
- Vi volas rericevi Vian monon ene de kelkaj tagoj, per simpla retkonekto, sen skandala malfruo,
- Via enlanda valuto estas malforta kaj prudente Vi volas gardi iom da mono en la plej forta kaj stabila valuto en la mondo, por baldaŭa au fora estonteco,
- interesas Vin domiciligi viajn korespondaĵojn ĉe leterkesto en Svislando (reale kaj virtuale),
- Vi deziras testamenti favore al Esperanta institucio au iniciato.

La supraj servoj estas kongruaj al la funkcioj de FONDUSO PRO ESPERANTO:
Vi povas mandati ilin al la Fonduso per privata kontrakto, konforme al la artikoloj 394 kaj sekvaj de la Svisa Kodo.

Necesas nur
- havi (eblas tuj peti) la Esperantan civitanecon, au esti establo aliĝinta al la Pakto
- pagi aĝion de 190,- svisaj frankoj, kiu kovros ĉiun vian operacion, ĝis entute dek mil frankoj (ekde la 10.001a dua aghio, ekde la 20.001a tri aghio, ktp).

La kontoj che Fonduso Pro Esperanto estas seninterezaj, ghis 5.000,- CHF.
Super tiu sumo estas interezo, laŭ unuopaj interkonsentoj.

Je Via dispono: fonduso@esperantio.net
la unua telematika banko en Esperantio.